<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d12937003\x26blogName\x3dMinoes\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://mienoes.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mienoes.blogspot.com/\x26vt\x3d1068312443737805648', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Minoes

08 juli 2005

Vega

Ik vraag mij al jaren af waarom (bijna) iedereen in Nederland het over vegetarisch heeft als hij of zij vegetariër bedoelt. Een vegetariër is namelijk een mens dat geen vlees eet. Vegetarisch betekent, volgens Van Dale uit 1992, van, als (van of bij) of voor vegetariërs. Dus als je zegt dat hij vegetarisch is, zeg je dus eigenlijk hij van, voor of bij vegetariërs is. Als je in plaats daarvan zegt dat hij vegetarisch eet of dat hij een vegetariër is, dan klopt het wel.

Ik heb dit nooit begrepen.
23:46

:

geen idee. ik verkeer kennelijk in kringen met weinig vegetari?rs, want ik hoor deze verkeerde benoeming voor het eerst.
Anonymous warmhart, 00:29  
mensen maken sowieos van die fouten, waarvan iedereen weet dat het fouten zijn. Ze raken ingeburgerd, en we kunnen er niets aan doen. Voelt soms alsof we vechten tegen de bierkaai.
Ik heb dat met "irriteren aan" om maar es wat te noemen.
Anonymous Carrie, 09:12  
Ook grappig: heel Nederland heeft het over vega, terwijl het in Wageningen vego is. Ik heb het altijd over vegotauriers.
Anonymous Amiek, 09:41  
Omdat niemand er ooit aan denkt, tenzij je zelf vegetarier bent.
Anonymous maarten, 10:52  
Amiek: maar volgens mij is het percentage vegetari?rs in Wageningen veel hoger dan elders in Nederland.
Anonymous Minoes, 13:05  
Ha! Zo is het!
Al eet ik geen vlees, ik ben zelf wel van vlees gemaakt, dus ik kan nooit vegetarisch zijn!
Anonymous Barbara, 17:26  
Je hebt het nog niet veranderd in je rijtje...;-)
Anonymous mariekefotografeert, 10:57  
Maar dat kan allebei: ik eet vegetarisch.
Anonymous Minoes, 14:06  
Ik vind vegetariërs hypocrieten en opportunisten (om maar eens de knuppel in het hoenderhok te gooien). Inconsequent, sentimenteel en slecht geïnformeerd bovendien. Like it or not: mensen zijn omnivoren en daar verander je geen moer aan. Ons spijsverteringsstelsel is er niet op ingericht, ons gebit evenmin.
Zielig? Hou toch op. Is het niet zielig om planten te eten (of erger nog: hun potentiële nakomelingen), (hogere) planten beschikken over dendrieten, vergelijkbaar met ons zenuwstelsel, een plant 'weet' dat er aan ze gevreten wordt (bruine randjes). Doet dat niet zeer? Het eerlijke antwoord is: we weten het niet en het kan ons ook niet schelen. Dat hebben planten dan weer voor op dieren: ze kunnen niet zielig kijken en ook geen geluid maken (wat vanuit een vegetarisch perspectief wel een voordeel is).
Ik heb nog nooit een overtuigend argument gehoord om vegetariër te worden. Vind je dat dieren 'natuurlijker' gehouden moeten woren? Koop biologisch - of scharrelvlees. Of (nog maar eens een knuppel in het hoenerhok) koop alleen vlees van dieren die geschoten zijn door jagers.
Niet zeuren over de prijs. Aan alles hangt een prijskaartje.

Nog afgezien van het feit dat zonder veehouderij er onvoldoende meststoffen beschikbaar zijn om al die planten te voeden. En nog afgezien van het feit dat zonder vleesveehouderij er ook geen zuivel mogelijk is. om nog maar te zwijgen over het feit dat zonder veehouderij -om maar eens een dwarsstraat te noemen- bier vele malen duurder zou zijn, evenals vele levensmiddelen.

Wie vegetarisch is en bier drinkt is inconsequent (ja, dat is even slikken), wie vegetarisch is en suiker gebruikt, idem dito. Wie vegatrisch is en graanproducten gebruikt -het wordt saai- ook. Wie nog meer voorbeelden wil (tientallen), laat even weten. De ergsten zijn echter de veganisten: fanatisme gekoppeld aan sentiment: --> dat levert geheid fascisme op (we zullen geen namen noemen (VvdG, AH).

Ben benieuwd...:))
Anonymous Adri, 00:37  
Voor alle duidelijkheid: ik ben vegetariër geworden omdat ik vind dat de bio-industrie ons meer kwaad dan goed doet. Ik wil die dus niet steunen door hun producten af te nemen. De enige scharrel- of biologische slager zit aan de andere kant van de stad voor mij en de supermarkten bij mij in de buurt verkopen geen of een veel te beperkte hoeveelheid scharrelvlees. Maar als ik ergens kom en men heeft scharrelvlees bereid, vind ik het niet erg om daar van te eten. En dan noem ik nog niet eens het feit dat ik me veel fitter voel sinds ik geen vlees meer eet.
Anonymous Minoes, 00:49  
Waarom vind je dat de 'bio-industrie' ons meer kwaad dan goed doet? Je mag dat natuurlijk vinden, maar ik zie dan graag de argumentatie die daaraan gekoppeld is. De 'bio-industrie' (een term die overigens ook niet uit een geheel onbevooroordeelde koker komt, to put it mildly) is gewoon een evolutie van duizenden jaren veehouderij. De regels voor het houden van dieren worden opgesteld door politici, die op hun beurt weer gekozen worden door...inderdaad. De bal ligt ten allen tijde bij de consument, niet bij de producent, die produceert slechts dat wat gevraagd wordt. Alle verheven moralistische praatjes ten spijt, de gemiddelde consument koopt nog steeds vlees en liefst zo goedkoop mogelijk. Dat e.e.a. consequenties heeft die men dan weer graag op die producent afwentelt (wat natuurlijk niet lukt, want zo zit economie nu eenmaal niet in elkaar) zal nu hopelijk duidelijk zijn.

Je geeft zelf aan dat je geen principiële bezwaren tegen vlees consumeren hebt, in dat licht vind ik het een beetje merkwaardig dat je jezelf daar dan toch op laat voorstaan...

Dat je je fitter voelt sinds je geen vlees meer eet, dat zou natuurlijk ook te maken kunnen hebben met het gegeven dat je nu waarschijnlijk veel bewuster met voedsel omgaat en minder 'ongezonde' dingen eet. Op zich is vlees een buitengewoon nuttig, gezond (en lekker vind ik) voedingssupplement, maar zoals voor alles geldt ook hier: overdaad schaadt. Bovendien is er een groot verschil tussen 'vlees' en 'vlees'. Als iemand vooral veel vet vlees eet (hamburgers, worst, snacks, e.d.) is dat een matige vergelijking met iemand die dat met mate eet, maar vooral (daar is ie weer) duurdere onderdelen.
Kortom, te veel vlees eten is inderdaad niet gezond, netzomin als te veel sla eten, of teveel spinazie, of te veel alcohol, of te veel pasta. Alles waar 'te veel' voor staat is niet goed. Maar als onderdeel van een evenwichtig voedselpakket is er niks mee, juist niet zelfs.

Benieuwd naar je reactie.:)
Anonymous Adri, 11:08