<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d12937003\x26blogName\x3dMinoes\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://mienoes.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mienoes.blogspot.com/\x26vt\x3d1068312443737805648', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Minoes

11 juli 2005

Eigen domein

Stel dat ik een eigen domein ga aanvragen, wat is volgens jullie dan een goede naam? Minoes.nl is namelijk niet meer vrij.

En wat zijn goede webhosts? Dit is namelijk een markt waar ik de bomen door het bos bijna niet meer zie en omdat dit de eerste keer is dat ik (misschien) een eigen domein ga aanvragen en en een eigen website wil hosten, weet ik niet goed waar ik moet beginnen, behalve dan bij Google.
20:20

:

Ik heb een kantenklaarpakket (hosting en domein) bij http://www.pivothosting.nl/
Anonymous Barbara, 20:25  
Lynn en ik delen een domein bij CCC-hosting en bouwen allebei alles met Pivot.

Goede naam voor je...............pfew! jufminoes? minoeslog? logminoes? logvanminoes?
Anonymous die andere Barbara, 20:34  
http://www.ccchosting.nl/
Anonymous die andere Barbara, 20:35  
ik zit bij bob, www.twokings.nl. Bevalt mij goed. Waarom kies je niet een andere meisjesnaam?
Anonymous Carrie, 20:56  
Ik zit bij bhosted, bevalt me ook prima, kreeg daar alleen pivot niet draaiende, dus ik werk met b2evolution. Ook fijn. Hans van Miwian host ook wel weblogs, je zou hem ook kunnen mailen.
Anonymous Amiek, 21:05  
Ik zit bij flexwebhosting, veel voor weinig en slechts één keer een storing gehad in ruim twee jaarEn een naam? cellojaren.nl Is een bundel verhalen van Bernlef, heb je nederlands en je muziek in één.
Anonymous ronald, 21:43  
Ik zit bij Vevida (www.vevida.nl), tot nu toe (ruim 1 jaar) probleemloos. Een naam is altijd lastig, heb ik ook lang over nagedacht om uiteindelijks met iets heel voor de hand liggends te komen. Van rare namen ga je ook spijt krijgen. Als poezenhater ben ik geen voorstander van poes-gerelateerde namen ;-)
Anonymous Ronald K, 21:47  
Bedankt voor alle reacties. Ik heb ondertussen bijna besloten dat ik Wordpress ga gebruiken. Cellojaren is wel een heel mooie naam en Bernlef is een favoriet. Ik ga er eens over nadenken. Ik moet wel zeggen dat Bernlef die term koos vanwege de melancholie en hopelijk ben ik dat niet. Ik zit ook ineens te denken aan Publiek geheim. Ik denk dat ik nog maar eens in de boekenkast ga duiken. Want een ander mooi muziekverhaal is Verwante stemmen.
Anonymous Minoes, 22:02  
Pivothosting is mijn hoster, al voor het tweede jaar. Vooral de snelle service - als je die eens nodig hebt binnen een dagdeel reactie - is wel een plus.

En Minoes, had dat niet iets met Annie M.G te maken?
Anonymous maarten, 22:31  
Pivothosting is mijn hoster, al voor het tweede jaar. Vooral de snelle service - als je die eens nodig hebt binnen een dagdeel reactie - is wel een plus.

En Minoes, had dat niet iets met Annie M.G te maken?
Anonymous maarten, 22:32  
Oeps. (x2)
Anonymous maarten, 22:33  
Pivothosting, werkt perfect!
Anonymous Aderyn, 08:02  
Mocht je hulp nodig hebben bij WordPress, dan mail je maar.
Anonymous ronald, 08:13  
Ik zie ergens heel goed het voordeel van pivothosting maar is dat niet juist specifiek gericht op je weblog? Ik zou zelf kiezen voor een algemene provider . Maar ja dan moet daar wel de software van je blog op kunnen draaien. Ik heb zelf diverse domeinen en hosting van digitalus.nl zijn goed betaalbaar met goede service en veel mogelijkheden
Anonymous sab, 11:15  
flexwebhosting
Anonymous Marloes, 14:01