<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d12937003\x26blogName\x3dMinoes\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://mienoes.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mienoes.blogspot.com/\x26vt\x3d1068312443737805648', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Minoes

14 juli 2005

Verhuisd

Dit log is verhuisd naar www.cellojaren.nl.
20:53 |

En nu ...

... kan ik het verklappen. Kijk maar eens hier!
14:50 | | |

Het kan ...

... nog wel even duren.

(En daar ben ik zelf ook niet blij mee).
12:49 | | |

13 juli 2005

Als het goed is ...

... heb ik morgen leuk nieuws.
16:45 | | |

Couperus

Het heeft lang geduurd voordat ik een boekverfilming mooi kon vinden. Daarom zorgde ik er in ieder geval altijd voor dat ik een boek eerst las voordat ik de film zag. Maar sinds er een paar heel mooie Nederlandse verfilmingen zijn gemaakt, zoals De tweeling en Karakter, begin ik het te leren om er met plezier naar te kijken. Natuurlijk had ik deze boeken al gelezen toen de films uitkwamen. Maar ik had toch ook van de films kunnen genieten toen ik ze zag. Ook omdat ik me nu realiseer dat een verfilming eigenlijk niet meer is dan een interpretatie van een andere lezer.
Bovendien kunnen verfilmingen ook positief zijn. Boeken en schrijvers die door de meeste mensen niet zomaar meer gelezen worden, komen ineens weer in de belangstelling te staan. Een voorbeeld daarvan is volgens mij Karakter. En nu las ik bij Taalunieversum dat een drietal producenten van plan is om De stille kracht van Louis Couperus in beeld te gaan brengen. Dit boek is natuurlijk al een keer voor televisie verfilmd, maar dat is zo'n typische productie uit de jaren '70. Een toneelvoorstelling heb ik er ook al eens van gezien. Die was mooi. En nu de film dus. Ik ben benieuwd.
08:40 | | |

12 juli 2005

Inderdaad hoax

Hier is het antwoord van Zeelandnet:

Geachte heer/mevrouw,

U heeft op 11-07-2005 om 18:45:02 een vraag aan ons gesteld.
Het antwoord op uw vraag is:
Dit soort e-mail berichten doet al jaren de ronde en is absoluut NIET waar. Dit soort berichten worden ook wel 'hoaxen' genoemd, het zijn nep-berichten waarin wordt verzocht om het aan zoveel mogelijk mensen door te sturen.

Meer informatie over hoaxen vindt u op www.nepwaarschuwing.nl , informatie over dit betreffende e-mail bericht staat op http://v2.virusalert.nl/?show=hoax&id=236

Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben,

Met vriendelijke groet,
ZeelandNet B.V.

Afdeling Klantenservice

Best snel trouwens. Ben ik blij dat ik er niet (helemaal) ben ingetrapt.
10:06 | | |

Misschien

Voor Dichter op dinsdag.

IK
schrijf gedichten
als dunne bomen.

Wie
kan zo mager
praten
met de taal
als ik?

Misschien
is mijn vader
gierig geweest
met het zaad.

Ik heb
hem nooit
gekend
die man.

Ik heb
nooit
een echt woord gehoord
of het deed pijn.

Om pijn
te schrijven
heb je
weinig woorden
nodig.

Jan Arends

Uit: Een vrijgezel op kamers. Verzameld werk. Samenstelling en bezorging Th. Wierema en N. Keuning. Amsterdam, 2003.
01:15 | | |

11 juli 2005

Eigen domein

Stel dat ik een eigen domein ga aanvragen, wat is volgens jullie dan een goede naam? Minoes.nl is namelijk niet meer vrij.

En wat zijn goede webhosts? Dit is namelijk een markt waar ik de bomen door het bos bijna niet meer zie en omdat dit de eerste keer is dat ik (misschien) een eigen domein ga aanvragen en en een eigen website wil hosten, weet ik niet goed waar ik moet beginnen, behalve dan bij Google.
20:20 | | |

Hoax?

Het is lang geleden dat ik zo'n mail heb gehad:

Goeiedag,

ik ben een jonge papa van 29 jaar. Mijn vrouw en mezelf hebben samen een
schitterend leven gehad. We hebben een kind. Haar naam is Rachel en ze is
10 jaar. Onlangs heeft de dokter een hersenkanker in haar kleine lichaam
gedetecteerd. en er is slechts 1 manier om haar te redden: een operatie.
Spijtig genoeg hebben we niet voldoende geld om dit te betalen, AOL en
Zeelandnet steunen ons. Het enige wat ze kunnen doen is het volgende: ik
stuur u deze email en u stuurt hem door naar andere personen. AOL zal deze
email volgen en tellen hoeveel personen hem ontvangen hebben. Elke
persoon die deze email opent en hem naar tenminste 3 personen doorstuurt, schenkt
ons 32 eurocent. Alsjeblief, help ons. Neem de tijd om dit te lezen want op
een dag zal de muziek ophouden. Het leven is zo kort. Omdat je zo snel door
het leven holt, mis je de helft van het plezier van je bestaan. Omdat je
bezorgd bent en je je de dag door zorgen maakt is het net als een ongeopend
cadeau dat je wegwerpt... Het leven is geen koers, je moet je levensritme
vertragen. De tijd nemen om naar de muziek te luisteren alvorens het
liedje ten einde is. AUB stuur dit door zodat je een klein meisje steunt. AUB
stuur dit door naar iedereen die je kent... Het is de vraag van een klein
meisje die weldra deze wereld zal verlaten omdat ze een slachtoffer is
van een verschrikkelijke ziekte: KANKER.

Bedankt voor de moeite, dit is geen kettingbrief, maar een keuze voor
ieder van ons om een klein meisje, dat aan een serieuze en fatale vorm van
kanker lijdt, te redden. Dit kleine meisje, dat slechts 6 maand meer te leven
heeft, zou graag een brief sturen aan iedereen met de boodschap. Om je
leven zo vol mogelijk te beleven want zij zal nooit afstuderen...Zij zal
nooit trouwen, noch kind(eren) krijgen. Door dit bericht naar zoveel
mogelijk personen te sturen, kan je haar en haar familie een beetje hoop
geven. Iemand heeft deze brief naar 500 personen gestuurd!!! Ik weet dat
je dit zeker naar 5-6 personen Kan sturen. Een kleine inspanning...

En ben je te egoistisch om 10-15 minuten van je tijd te spenderen om dit
bericht naar enkele personen door te sturen,wel dan ben je een zieke
geest. Denk dan gewoon aan het feit dat dit JOU of je kind ook kan overvallen!
Dank je, vernietig deze getuigenis niet, laat ze rondcirkelen.


Volgens mij klopt hier geen barst van. Want hoe kan die vader nou voor het versturen van de mail weten dat iemand hem aan vijfhonderd mensen heeft doorgestuurd? Dat verhaal over een operatie die te duur is (en die niet vergoed wordt), daar kan ik nog inkomen. Als het een experimentele operatie is die niet in Nederland kan worden uitgevoerd, dan hangt het erg van de verzekeraar af of er überhaupt iets vergoed wordt. Ik heb het bericht maar aan Zeelandnet gemaild om te horen wat zij erover te zeggen hebben.

Wordt (hopelijk) vervolgd...

PS: Als het onverhoopt tóch waar blijkt te zijn, dan bied ik bij voorbaat mijn excuses aan en dan zal ik de mail zo snel mogelijk aan zo veel mogelijk mensen doorsturen.
18:58 | | |

10 juli 2005

Net gezien

Twee vrouwen (moeder en oma?) zitten in de auto met kind dat nog geen jaar oud is op schoot bij de bijrijder. Ten eerste is dat natuurlijk al levensgevaarlijk. Vervolgens steken ze allebei een sigaret op.

Volgens mij houd je dan niet echt van je kind. Maar ja, wie ben ik?

Ik heb trouwens niets tegen roken, maar in zo'n situatie vind ik het niet normaal.
19:21 | <a href="http://del.icio.us/Minoes/observatie" rel="tag">observatie</a> | |

Even proberen

Hmm, ik heb een nieuw hulpmiddel gevonden om te posten. Even kijken of het werkt.
00:23 | <a href="http://del.icio.us/Minoes/log" rel="tag">log</a> | |

09 juli 2005

Dialect

Toen ik zo'n vijf jaar geleden in Brabant kwam wonen, moest ik erg wennen aan het dialect en ik dacht dat ik het nooit zou overnemen. Maar het gebeurt toch.
Ik ben benieuwd wat er nog meer komt.
13:13 | <a href="http://del.icio.us/Minoes/taal" rel="tag">taal</a> | |

08 juli 2005

Vega

Ik vraag mij al jaren af waarom (bijna) iedereen in Nederland het over vegetarisch heeft als hij of zij vegetariër bedoelt. Een vegetariër is namelijk een mens dat geen vlees eet. Vegetarisch betekent, volgens Van Dale uit 1992, van, als (van of bij) of voor vegetariërs. Dus als je zegt dat hij vegetarisch is, zeg je dus eigenlijk hij van, voor of bij vegetariërs is. Als je in plaats daarvan zegt dat hij vegetarisch eet of dat hij een vegetariër is, dan klopt het wel.

Ik heb dit nooit begrepen.
23:46 | <a href="http://del.icio.us/Minoes/taal" rel="tag">taal</a> | |

Krediet

Aangezien ik ondertussen zoveel heb aangepast aan mijn site, en ik niet weet wie er allemaal wel of geen credits willen, maak ik maar een postje waarin ik alle hacks aangeef.


Volgens mij heb ik zo alles en iedereen gehad.
19:08 | log

Hip en nieuw

Collega K. had gisteren zijn bijna-vakantiedag besteed met het aan vakantie wennen (ook daarvoor moet je even omschakelen). Dus hij was thuis op de bank geploft en had de tv aangezet, waar hij vervolgens geconfronteerd was met de bomaanslagen in Londen. En daar was hij naar blijven kijken.
Collega A. had de dag heel anders doorgebracht. Zij had samen met een aantal collega's en leerlingen een fikse wandeling in Limburg gemaakt. 's Avonds op het feest had ze nog niet veel tijd gehad om naar een of andere vorm van nieuws te kijken.

Staan die twee op het feest met elkaar en met mij te praten en vertelt K. wat hij heeft gedaan die dag. Waarop A. zegt: "Ja hoe was dat?" Alsof hij naar een nieuwe film was geweest of iets anders hips en nieuws.
12:08 | observatie | |

En nu ...

... vakantie! Zeven weken 'niks' doen. Ook wel jammer dat ik een aantal collega's zo lang niet zal zien.

Wat vliegt zo'n jaar om. Zeker als de meivakantie voorbij is. Hoewel, daar dacht ik in maart wel anders over. Maar de periode tussen carnavals- en meivakantie was dit jaar ook wel erg lang.
00:56 | <a href="http://del.icio.us/Minoes/school" rel="tag">school</a> | |

07 juli 2005

Het houdt nooit op

Shoot. Dacht ik gisteren dat ik alles had gehad en vandaag alleen nog rapporten uit moest delen, wat spullen bij elkaar moest grabbelen om mee naar huis te nemen voor de vakantie en dan vanavond nog naar een feest op school moest. Heb ik me ten eerste gigantisch verslapen vanmorgen, zodat een collega mijn rapporten uit moest reiken. Daarnaast belt er net nog een afdelingsleider dat een leerling nóg een keer besproken moet worden. Misschien kan het vanavond, maar anders moet ik daar morgen nog voor naar school.
16:56 | school | |

06 juli 2005

Waarom

Mensen en leerlingen vragen me vaak waarom ik in vredesnaam Nederlands heb gestudeerd. Als ik dan persé een taal wilde studeren, waarom dan geen Frans? Ik was per slot van rekening eerst naar Frankrijk gegaan na de middelbare school om beter Frans te leren en omdat ik dat zo'n mooie taal vond (en vind).

Maar daar in Frankrijk kwam ik er al snel achter dat ik talen hartstikke leuk vind. Zowel taalkunde als letterkunde. Maar om nou de eerste paar jaar van je studie vooral bezig te zijn met taalverwerving, wat betekent dat je simpelweg woordjes en grammatica moet leren en de taal vooral veel moet oefenen om hem enigszins onder de knie te krijgen, om dan pas een beetje de diepte in te gaan met je studie-object, dat leek me niks. Als ik een vreemde taal wilde leren, ging ik wel naar het moederland toe van die taal, of ik zou een talencursus doen. Dus het werd mijn moedertaal en laat die nou toevallig Nederlands zijn. Had mijn wiegje en dat van mijn moeder in Engeland gestaan, dan was ik Engels gaan studeren, hadden de wiegjes in Japan gestaan, dan was de keuze op Japans gevallen. Zo simpel was het.

Na twee jaar moest ik een specialisatie kiezen (is dat tegenwoordig een master?). In Utrecht kon je bij bijna alle vakken van de faculteit specialisaties of onderdelen daarvan volgen. Ik bleef echter dicht bij huis en koos voor historische letterkunde. "Maar daar kan je toch helemaal niets mee?" zult u waarschijnlijk zeggen. Inderdaad, de banen voor specialisten historische letterkunde van het Nederlands liggen inderdaad niet voor het oprapen. En zelfs als je een aio-plaats weet te bemachtigen, sta je vier jaar later vaak alsnog op straat.

Maar ik volgde het advies van mijn ouders op en koos gewoon wat mij het meeste boeide. En dat was nou eenmaal die historische letterkunde. Literatuur in combinatie met geschiedenis. Geschiedenis was een van mijn favoriete vakken op de middelbare school, samen met Nederlands en muziek. Ik had die studie zelfs nog op mijn lijstje staan toen ik in 6 vwo zat. Bovendien had de afdeling historische letterkunde de leukste docenten die het meeste betrokken waren bij hun studenten.

Ik heb nog geen moment in mijn leven spijt gehad van de keuzes die ik toen gemaakt heb.
18:26 | overpeinzing taal | |

Vergaderdrift

Gelukkig zijn we bij ons op school niet zo vergaderig. Ten minste niet dat ik er veel van heb gemerkt. De enige wekelijkse vergadering die ik had het afgelopen jaar was die van de mentoren van de jaarlaag waar ik ook mentor van was. Maar dat werd heel eufemistisch 'overleg' genoemd. En eigenlijk was het ook niet meer dan dat. We hadden dan wel een agenda, maar dat was meer een houvast dan dat het een verplichte lijst was om af te werken. En ik heb vaak genoeg meegemaakt dat er ook van afgeweken werd omdat we ineens in een goede diepgravende discussie kwamen die eigenlijk belangrijker was dan wat er op de agenda stond.

Maar goed, een paar keer per jaar, als de cijfers zijn ingeleverd en voordat de rapporten gedrukt worden, moet je wel officieel gaan doen. Zeker aan het einde van het jaar. Dus heb ik gisteren van half tien tot kwart voor vijf, met een keer een pauze van anderhalf uur en een keer een van een kwartier, vergaderd. Sjonge jonge, wat kunnen mensen toch oeverloos zeiken. En wat zijn procedures belangrijk bij dit soort zaken. En wat kan je toch cynisch en melig worden als je dit zo lang achter elkaar moet doen.

Het is in ieder geval goed afgelopen. Mijn mentorleerlingen waren gelukkig niet zo'n probleem. Degenen die sowieso bevorderd en afgewezen waren, waren niet meer dan hamerstukken. Een van de twee leerlingen in de bespreekzone kostte ook weinig moeite om bevorderd te krijgen en voor de andere had ik het nodige lobbywerk vooraf gedaan, zodat ze met de hakken over de sloot en twee flinke taken over mag.
11:27 | <a href="http://del.icio.us/Minoes/school" rel="tag">school</a> | |

Nieuw jasje

Ook al log ik heel goedkoop met blogger, ik heb er toch nog iets leuks van weten te maken, geloof ik. Nu de bieb nog en wat andere kleinigheden en dan merk je er haast niets meer van.
01:37 | <a href="http://del.icio.us/Minoes/log" rel="tag">log</a> | |

05 juli 2005

Weg

Voor Dichter op Dinsdag

DER WEGWEISER

Was vermeid ich denn die Wege,
Wo die andern Wandrer gehn,
Suche mir versteckte Stege
Durch verschneite Felsenh�hn?

Habe ja doch nichts begangen,
Das ich Menschen sollte scheun -
Welch ein t�richtes Verlangen
Treibt mich in die W�stenein?

Weiser stehen auf den Wegen,
Weisen auf die St�dte zu,
Und ich wandre sonder Ma�en
Ohne Ruh und suche Ruh.

Einen Weiser seh ich stehen
Unverr�ckt vor meinem Blick;
Eine Stra�e mu� ich gehen,
Die noch keiner ging zur�ck.

Uit: Franz Schubert, Winterreise. D911/op.89. Liederencyclus naar gedichten van Wilhelm M�ller.
19:47 | <a href="http://del.icio.us/Minoes/DiDi" rel="tag">DiDi</a>, <a href="http://del.icio.us/Minoes/literatuur" rel="tag">literatuur</a>, <a href="http://del.icio.us/Minoes/muziek" rel="tag">muziek</a> | |

04 juli 2005

Ingrid Jonker

Nogmaals Ingrid Jonker. Vanavond wordt namelijk een herhaling van de documentaire over haar leven Korreltjie Niks is my dood uitgezonden, om 20.58 uur op Nederland 3.

Overigens is dit een NPS-uitzending. Ook dit soort programma's wordt waarschijnlijk niet meer uitgezonden als de NPS verdwijnt.
19:00 | <a href="http://del.icio.us/Minoes/literatuur" rel="tag">literatuur</a> | |

03 juli 2005

Oud

Word je oud als je je de vorige LiveAid nog kan herinneren omdat je toen al op de middelbare school zat?
Word je oud als je het hebt over de Sovjet-Unie i.p.v. Rusland als het gaat over de Koude Oorlog?
Word je oud als je weet dat Angela Groothuijzen ooit als zangeres van de Dolly Dots beroemd is geworden?
Word je oud als je je realiseert dat brugklassers nog geboren moesten worden toen jij al van school af was?

Maar ik voel me nog helemaal niet oud! Ik heb nog geen man en kinderen en ik klooi maar wat aan.
17:20 | <a href="http://del.icio.us/Minoes/overpeinzing" rel="tag">overpeinzing</a> | |

Perspectief

Ik was bij mijn ouders en er was bezoek, onder andere van mijn tante. Op een gegeven moment verzuchtte ze dat ze haar treinkaartje niet bij de automaat heeft gekocht "omdat daar allemaal van die zwarten stonden." En de andere automaat op het station werkte niet. Ik ben nogal een flapuit, dus ik riep: "Slegs vir blankes!" Dat kwam alleen bij mijn moeder aan. Dus ik vertelde een verhaaltje dat ik laatst op internet hoorde van de NRC-correspondent in Zuid-Afrika. Dat ging over een vrouw in een park in Johannesburg die uit voorzorg begon te gillen omdat ze een paar zwarte mensen zag lopen. En ik voegde eraan toe dat wij in Nederland dat belachelijk vinden en zo'n vrouw een racist noemen. Mijn ouders begrepen het wel, maar mijn tante kon alleen zeggen dat zij zo'n groep mensen met een andere huidskleur ('zwarten') maar eng vindt.

Nou ja. Dus ik vroeg of ze het dan geen bezwaar vond om extra te betalen als je bij het loket een kaartje koopt. Blijkt dat ze dat niet hoeft omdat ze 60+ is!

Vult u zelf maar in wat de moraal is van dit verhaal.
02:38 | <a href="http://del.icio.us/Minoes/observatie" rel="tag">observatie</a>, <a href="http://del.icio.us/Minoes/overpeinzing" rel="tag">overpeinzing</a> | |

Paps en de celebs

Met mijn moeder zat ik naar Live8 te kijken, terwijl mijn vader wat anders aan het doen was. Op een gegeven moment komt Annie Lennox voorbij, dus ik roep mijn pa:

"Pap, een van je favoriete zangeressen staat op het podium."

Maar ja, paps is te erg verdiept in de stoomtreintjes op internet. Even later hoort hij een leuk muziekje, dus hij komt kijken en zegt:

"Wat een leuke muziek is dat. Wie is dat?"

Mijn moeder en ik onderdrukken een lach.

Weer wat later wordt Paul McCartney geinterviewd en pa heeft even genoeg van de treintjes op internet.

"Goh, wie is dat ook al weer?" is zijn reactie.
"Dat is Paul McCartney," antwoordt mijn moeder, die nu toch wel moet lachen. (Mijn ouders zijn als baby-boomers groot geworden met de Beatles.)
"Goh, wat is die oud geworden," zegt mijn vader.
"Heb je weleens in de spiegel gekeken?" is het antwoord van mijn moeder.

En paps gaat weer terug naar de treintjes op internet.

Weer wat later is Sting bezig en terwijl hij een Police-nummer zingt, wordt paps aandacht weer getrokken.

"Wat een leuke muziek is dit," zegt hij, alsof hij het voor de eerste keer hoort.
"Pap, weet je nog dat we 25 � dertig jaar geleden elke week Toppop met jou mochten kijken?" vraag ik hem, "toen werd dit nummer ook al gespeeld."
"O"
01:35 | <a href="http://del.icio.us/Minoes/observatie" rel="tag">observatie</a> | |

02 juli 2005

Make poverty historyJe kan er vandaag niet omheen:
.

Ik moet zelf de hele tijd denken aan wat ik heb gezien in Zuid-Afrika. Ik was daar in 1998 om stage te lopen. Die vijf maanden hebben flinke indruk op me gemaakt. Om verschillende redenen. Een van de dingen was het ongelooflijk grote contrast tussen armoede en rijkdom. Terwijl de rijken (zowel blank als zwart) zich opsloten in grote villa's met veel beveiliging en niets van die armoede hoefden te merken als ze dat niet wilden, leefden veel armen (ook blanke) onder de meest miserabele omstandigheden en probeerden ze er het beste van te maken.

Een van de dingen die ik nooit zal vergeten is het bezoek aan de Cape flats, de uitgebreide vlakte naast Kaapstad waar alle townships zich bevinden. Huisjes (als je het zo mag noemen) van golfplaten, electriciteit die illegaal werd afgetapt.

We bezochten daar een schooltje. Niet zomaar een schooltje, maar een waar kinderen leskregen die niet de benodigde papieren hadden om naar een offici�le school te gaan. In de Cape flats leefden indertijd (ik weet niet of dat nog steeds zo is maar waarschijnlijk wel) veel mensen uit de voormalige thuislanden. Mensen die daar geboren waren, hadden geen papieren die aantoonden dat ze officieel Zuid-Afrikaans staatsburger waren en hun kinderen dus ook niet. Ze waren naar de grote stad getrokken om werk te vinden, waren gebleven en hadden gezinnen gesticht. Maar als je niet de juiste papieren had, kon je niet naar school.
Een vrouw trok zich het lot van deze kinderen aan en had een organisatie opgericht om ervoor te zorgen dat deze kinderen wel een opleiding konden krijgen. Met de hulp van vrijwilligers gaf zij die kinderen les en ondertussen zorgde zij voor de papieren. Maar dat kon wel een jaar of twee duren.

Het schooltje was gehuisvest in een loods, waar meer dan honderd kinderen van verschillende leeftijden en niveaus in ��n lokaal leskregen in verschillende groepen. Ze hadden allemaal een schooluniform, want dat is gebruikelijk in Zuid-Afrika. De lesmaterialen bestonden uit kopie�n en oude schoolboeken. Maar die kinderen waren zo blij om naar school te kunnen, en zo gedisciplineerd. Toen ze ook nog een schitterend lied in Xhosa voor mij en mijn reisgenoot zongen, stond ik echt met mijn mond vol tanden. Ik schaamde me te veel om er foto's van te durven maken.
13:10 | <a href="http://del.icio.us/Minoes/overpeinzing" rel="tag">overpeinzing</a> | |