<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d12937003\x26blogName\x3dMinoes\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://mienoes.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mienoes.blogspot.com/\x26vt\x3d1068312443737805648', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Minoes

29 juni 2005

Wat een rust


Mijn pc deed al een aantal weken veel raarder dan normaal. Hij viel nu echt regelmatig uit, wilde slecht opstarten, maakte een rotherrie en de temperatuur liep veel te hard op. Conclusie: er zal wel een koeling kapot zijn. Maar welke?
Nou ja, schroevendraaier gepakt en het ding opengeschroefd. Eerst maar eens de koeling van de voeding bekeken en schoongemaakt. Er zaten daar geen draadjes los en het ding liep niet aan. Dus daarmee was het probleem niet verholpen. Vervolgens de koeling op de processor bekeken. Die zou wel eeens de boosdoener kunnen zijn. Hij was ook wel heel smerig. Misschien was 'ie kapot? Dus een nieuwe gekocht en ge�nstalleerd. Maar daarmee was het probleem maar een beetje verholpen. Toen maar de videokaart eens aan een grondige inspectie onderworpen. Hmm, die koeler was ook erg vies. Met een wattenstokje dat ding ook schoongemaakt. Hij bleek ook wel erg te piepen als ik 'm zo ronddraaide. Maar ja, eens kijken wat er zou gebeuren als ik 'm terugplaatste... En toen gebeurde er nog minder dan voorheen.

Dus ik op mijn fiets gestapt en naar de computerwinkel gegaan. Daar de goedkoopste videokaart uitgezocht (die is toch al wel gauw tig keer beter dan de oude die ik al vijf jaar had) en ge�nstalleerd. En wat een rust heb ik nu! Alleen een zacht gezoem. Ik begin bijna te denken dat er een koude bries langs mijn voeten waait van alle koelers die op volle toeren draaien.
18:29

:

ook al zo'n stoere zelfbouw pc vrouw. knap hoor dat je zoiets lukt. en dat'ie het daarna weer doet natuurlijk ;-)
Anonymous Anoniem, 21:48  
Zit daar een koeling in? Wow! Weer wat geleerd... :-)
Anonymous Anne-Floor, 21:54