<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d12937003\x26blogName\x3dMinoes\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://mienoes.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mienoes.blogspot.com/\x26vt\x3d1068312443737805648', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Minoes

27 juni 2005

Flickrmanie

Sinds ik sinds een maand of twee een digitale camera heb, ben ik helemaal verslaafd geraakt aan fotograferen en Flickr. Ondertussen probeer ik mijn vrienden ook op Flickr te krijgen. Dus ik de hele tijd uitnodigingen sturen, erover praten enzovoort. Sommige mensen gaan dan wel op de uitnodiging in, maar kijken een keer naar mijn foto's en dat is het. Anderen gaan niet eens op de uitnodiging in omdat ze bang zijn voor spam. En weer anderen vinden het veel leuker om via MSN of zoiets foto's te delen. Nou, daar doe ik dus weer niet aan mee. Al dat gedoe met een paspoort aanmaken enzo. Maar ja, dat zullen mensen ook wel zeggen over mij en mijn Flickrmanie.
11:09

:

ah, en ben ik, zonder uitnodiging nog wel, lid geworden om reacties te kunnen plaatsen :-)

moet er nog altijd wel foto's op zetten.

ik word alleen tegengehouden door gebrek aan kennis. bijvoorbeeld: hoever moet ik de foto's verkleinen? en welk programma kan ik daarvoor het best gebruiken, zodat de EXIF informatie niet verloren gaat?

we beschikken hier over een Canon Digital IXUS 300 (is daarmee ook al wat ouder) en een Pentax Optio S. de laatste is wel heel licht en heel klein, maar ok weer zo klein dat de instelknopjes niet zo eenvoudig te bedienen zijn voor mijn wat grotere vingers.
Anonymous Anoniem, 14:14  
Je kan het best de Flickr Uploadr (http://www.flickr.com/tools/) installeren. Die verkleint eventueel ook je foto's zodat je niet te snel door je maandelijkse bandbreedte heen bent.
Blogger Anne-Lise, 14:26  
Ik ben ook nog altijd onder de indruk van flickr, voor een gratis dienst werkt het verrassend goed.
Blogger woordenaar, 16:21  
bedankt. en die bandbreedte is ook de reden van mijn vragen.

ik zie verder dat je ouder bent dan ik dacht, wat het waarschijnlijker maakt dat je mijn ex-stiefzoon kent. hij deed in 2000 eindexamen Atheneum (als ik het goed bereken) aan het LCL te E. (niet dat je alle leerlingen zult kennen, maar hij was in bepaalde opzichten wel opvallend met een oranje krullenkop, en in de eerdere klassen organiseerde hij ook "radio" voor tussen de middag in de leerlingen kantine).
Anonymous Anoniem, 20:23  
warmhart: ik werk niet op het LCL. Bovendien werk ik pas sinds dit schooljaar op mijn huidige school. Dus daarom zou ik 'm ook niet kennen.
Blogger Anne-Lise, 20:37