<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d12937003\x26blogName\x3dMinoes\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://mienoes.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mienoes.blogspot.com/\x26vt\x3d1068312443737805648', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Minoes

20 juni 2005

Buren deel 2

De buurman waar mijn woning aan grenst is een beetje vaag. Al de eerste keer dat ik hem ontmoette, merkte ik dat hij een alcoholprobleem heeft. Maar hij is wel heel aardig, hij zegt vriendelijk goedendag enzo. Toen ik aan het verhuizen was, hielpen hij en zijn vrienden spontaan mee met het vier trappen omhoog sjouwen van dozen en tassen. En ik hoor hem verder nooit.
Sinds een jaar of twee heeft hij een huisgenoot, een Joegoslaaf ofzo. Nu denk je misschien: 'Wat doet dat laatste er toe?' Maar dat hij buitenlander is, is vrij essentieel voor mijn verhaal. Het leek me ook een aardige jongen. Hij deed ten minste altijd vriendelijk tegen me en met mijn buurman leek het ook beter te gaan.

Tot ik een week of twee geleden 's avonds thuiskwam van mijn werk en allemaal houtsplinters op de grond zag liggen en merkte dat er krassen zaten op de voordeur van buurman. Weer een paar dagen later stapte ik 's ochtends naar buiten en zag ik dat de stoeptegels bij onze portiekdeur eruit waren gehaald. Maar ik had niet zoveel tijd om me er druk om te maken en 's avonds lagen de tegels weer op hun plek. Ik vond de hele situatie nog steeds een beetje vreemd, maar bij de buren was niemand thuis.
Vorige week woensdag begon het gedonder echter pas goed. Voor mij dan. Onder het eten koken hoorde ik een hard gebons op de overloop en mijn katten schrokken er zo van dat ze met een hoge rug en dikke staart in de gang stonden. Ik keek door het kijkgaatje en zag dat er iemand die op mijn buurmans huisgenoot leek, op buurmans deur stond te trappen. Aangezien ik het heel raar en een beetje eng vond en er bovendien last van had, heb ik maar 112 gebeld. De politie zou een wagen sturen. Ondertussen ging ik even op het balkon staan en daar hoorde ik van een buurvrouw dat 'de Joegoslaaf' de week ervoor was opgepakt en dat men daarvoor de deur had moeten openbreken en er een ander slot in had moeten zetten. Zij had ook al de huismeester gebeld en die zou de politie alarmeren.
Gelukkig arriveerde die korte tijd daarop en de agenten wisten de man ervan te overtuigen mee te gaan. Maar toen ik de dag daarop 's avonds thuiskwam, zat de goede man buiten te wachten om de portiek binnen te gaan. Ik kon hem er helaas niet van weerhouden om buiten te blijven. Ik wilde geen ruzie met hem en ik ben helaas ook niet sterk genoeg om de deur in zijn gezicht dicht te gooien. 's Avonds laat wam ik terug van orkestrepetitie en toen had hij zich ondertussen neergevleid om de nacht op de overloop door te brengen. Na overleg met mijn broertje, die bij mij logeerde, heb ik de politie maar gebeld. Die zou een wagen sturen en ik zou daarvoor nog wakker blijven. Maar na drie kwartier belde de politie om te zeggen dat ze geen wagen vrij hadden.
De volgende ochtend, op weg naar mijn werk, struikelde ik bijna over de man, maar 's middags was hij weg, alleen zijn kampeerspullen lagen er nog. 's Avonds was hij er weer, maar omdat mijn broertje nog een nacht bleef, voelde ik me niet zo onveilig. Helaas lag hij er zaterdagnacht weer en was ik alleen thuis. Dus maar weer de politie gebeld. Die hadden de hele situatie ook in de computer staan, dus ik hoefde niet veel uit te leggen. De vriendelijke telefoniste zei dat men een wagen zou sturen. Na ongeveer een uur werd ik echter gebeld door de politie die me zei dat ze niks konden doen omdat het een civiele zaak was en dat ik maar naar de woningbouwvereniging moest gaan omdat 'de Joegoslaaf' wel officieel op dat adres woont. Ik zei dat ik het wel raar vond dat de hoofdbuurman ook al dagen niet was thuisgeweest. Maar die blijkt zo bang voor de man te zijn, dat hij ergens anders verblijft. Bovendien is men bezig om de man het land uit te zetten.
Zondagavond en vanochtend weer hetzelfde liedje, maar ja, ik kon pas vandaag bij de woningbouw terecht. En daar ben ik vandaag dus even langsgegaan. Helaas was daar niemand aanwezig die me kon helpen, maar men heeft wel mijn verhaal gehoord. Het bleek dat mijn benedenbuurvrouw ook al had gebeld. Men verwees me dus maar naar de politie. Maar ja, die had me nu juist naar de woningbouw verwezen. Dus dat zei ik natuurlijk.
Ik heb nu de toezegging dat men morgen gaat overleggen met de politie en dat men mij terugbelt. Ik hoop het, want ik begin het echt goed zat te worden. 'De Joegoslaaf' ligt er nu namelijk weer. En het is toch te gek voor woorden dat ik niet eens meer naar beneden durf om een vuilniszak weg te brengen.
22:01

:

het zou goed kunnen dat de politie gelijk heeft. sinds 2003 is de huurwetgeving in z'n algemeen aangepast, en heeft de verhuurder veel meer plichten ten aanzien van het huurgenot.

wel compleet waardeloos zo'n situatie, zeker als agressie al een rol heeft meegespeeld. :-(
Anonymous Anoniem, 23:25  
Dat is handig.......van het kastje naar de muur gestuurd worden.
Anonymous Barbara, 00:39  
Pffff, onaangenaam. En eng. Is hij ook agressief naar jou toe? Ik bedoel, hij heeft kennelijk een conflict met je buurman, veroozaakt dat de agressie, of is hij gewoon agressief? Niet dat dat iets aan de situatie verandert, want het blijft gewoon vrouwelijk geslachtsorgaan van drie letters.
Anonymous Amiek, 13:05