<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d12937003\x26blogName\x3dMinoes\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://mienoes.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mienoes.blogspot.com/\x26vt\x3d1068312443737805648', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Minoes

22 mei 2005

Wachtwoordellende

Het is heel fijn als je steeds handiger wordt met die computer. Zo merkte ik net dat het misschien beter was om een nieuw Firefoxprofiel aan te maken. Zo gezegd, zo gedaan. Binnen een kwartiertje had ik mijn oude thema en extensies weer allemaal terug en ge´┐Żnstalleerd en ook mijn bladwijzers stonden weer op z'n plek.
Het enige nadeel van zo'n nieuw profiel is dat al je wachtwoorden uit wachtwoordbeheer verdwijnen. Gelukkig heb je die zo terug als je de wachtwoorden nog ergens anders hebt staan. Anders vraag je gewoon een nieuw wachtwoord aan.
Maar dan moet zo'n wachtwoordaanvraaglink wel werken. En als je dan net besluit om wat in flickr rond te gaan neuzen en wat foto's te laden, dan is het behoorlijk frustrerend als die link niet werkt en de helpdesk niet meer kan doen dan meedelen dat ze het aan de programmeurs doorgeven.

Nou ja, misschien moet ik maar gewoon naar bed gaan en het morgen opnieuw proberen.
01:42

:

Tip: Gebruik voor sites die niet zo verschrikkelijk belangrijk zijn (zoals Flickr) altijd hetzelfde wachtwoord. Ik houd op mijn eigen pc ook zelf een lijstje met wachtwoorden bij, ook erg handig.
Blogger ronald k, 13:46  
Ik heb ook mijn hart gelucht op het Mozbrowserforum en daar kreeg ik een paar handige tips. Ik heb nu o.a. een handig programmaatje geinstalleerd waarin ik mijn wachtwoorden veilig kan bewaren.
Blogger Anne-Lise, 13:57