<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d12937003\x26blogName\x3dMinoes\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://mienoes.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mienoes.blogspot.com/\x26vt\x3d1068312443737805648', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Minoes

20 mei 2005

Rotrepetitie

Vanavond had ik mijn wekelijkse orkestrepetitie. Meestal kom ik daar helemaal blij van terug. Maar nu niet. Want wat wil het geval, tijdens ons volgende concert zullen we samen met een bekende 'rockgroep' optreden en onze dirigent vindt dat kennelijk maar zo zo. Hij is namelijk een gepassioneerde klassieke musicus die zelf jaren in een van de beroemdste en beste orkesten van Nederland heeft gespeeld. En alles wat niet klassiek is, begrijpt hij niet. Toegegeven, hij leert ons veel en hij heeft het niveau van het orkest zeker naar een hoger niveau getild. En daar zijn we hem allemaal heel dankbaar voor. Bovendien weet hij ons vaak allerlei leuke anekdotes te vertellen over grote dirigenten en over de stukken die we spelen. Maar als hij niet zijn zin krijgt, dan wordt hij best lastig. Maar dat wisten we al en daar zijn we aan gewend.

Maar hij heeft het niet altijd voor het zeggen, want in een amateurorkest is het bestuur uiteindelijk de baas. En dat had besloten dat we dit concert zouden doen, in samenwerking met de opdrachtgever voor het concert. En die wilde dat we samen met een bekende rockgroep zouden optreden. En omdat het een lustrum is voor die opdrachtgever, hadden ze aan de componist van die rockgroep gevraagd om een stuk voor ons te componeren. Dat stuk is hartstikke modern met allerlei moeilijke harmonie�n en maatwisselingen. Het orkest wil dat wel spelen, maar de dirigent repeteert dit zo onge�nspireerd dat ik er moedeloos van wordt. Natuurlijk is het heel iets anders dan we normaal spelen, maar dat kan toch ook wel spannend en uitdagend zijn?

Uiteindelijk zal het concert best wel een succes worden; dat wordt het meestal als puntje bij paaltje komt. Maar het is niet leuk om op deze manier te werken.
00:33

:

Een typische orkestdirigent, dus. Jammer is dat inderdaad, als je met tegenzin naar je repetities gaat. Ik heb dat gehad met het koor waar ik in zat. De orkesten waren uiteindelijk altijd heel gaaf, maar die martelgang naar het concert toe wilde ik gewoon niet meer ondergaan.
Anonymous Anne-Floor, 01:22  
Ik bedoelde natuurlijk de concerten en niet de orkesten. :-S
Anonymous Anne-Floor, 01:23  
Ik vind het meestal ook niks, zo'n combinatie van rockband & orkest, maar
je mag van een beetje dirigent toch ook wel verwachten dat hij zich over zijn persoonlijke bezwaren heen kan zetten. Tijd voor een nieuwe?
Blogger ronald k, 09:29  
Ha, dan krijgen we symphorock.

Of toch iets anders?
Anonymous maarten, 12:49  
Het is geen symphorock. Het stuk dat is gecomponeerd voor de gelegenheid is alleen voor symfonie-orkest. Denk aan Stravinsky en modern klassiek, dan heb je een beetje een beeld. We spelen ook twee Metrople Orkestarrangementen met de band (lekker kitsch). En de Ouverture Romeo en Julia van Stravinsky. Dat laatste stuk wordt natuurlijk wel uitvoerig en in een goede sfeer gerepeteerd.
Blogger Anne-Lise, 15:09  
ik ben inmiddels wel benieuwd naar die bekende rockgroep :-)
Anonymous sab, 23:03  
Het is een band die ook op Pinkpop heeft opgetreden.
Blogger Anne-Lise, 00:15