<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d12937003\x26blogName\x3dMinoes\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://mienoes.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mienoes.blogspot.com/\x26vt\x3d1068312443737805648', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Minoes

18 mei 2005

Pianoman

Honderden tips inzake pianoman
Er zijn al meer dan 400 tips binnengekomen over de identiteit van de mysterieuze pianoman, die in april doorweekt op een Engels strand is aangetroffen. Ook beginnen de filmmakers van Hollywood zich voor het verhaal te interesseren.

Dit meldt de Britse krant The Guardian woensdag. Met telefoontjes en e-mails proberen mensen te helpen erachter te komen wie de man is die blijkbaar zijn geheugen heeft verloren of zo getraumatiseerd is dat hij niet kan spreken.

Bij de politie in Rome is een tip binnengekomen van een illegale straatmuzikant. Die zegt dat het bij de pianoman om een Fransman gaat die zijn muziek met pantomimevoorstellingen begeleidde.

Ook uit Scandinavi´┐Ż komen tips binnen over de man, die op de vlag van Zweden heeft gewezen toen hem een atlas werd getoond.

De man was verward en droeg een drijfnat pak met stropdas, toen hij in Kent werd aangetroffen. Hij praat niet, maar speelt fantastisch piano. Een enorme speurtocht is begonnen.

De autoriteiten hebben geen idee waarom alle merkjes uit de kleren van de man zijn verwijderd. De geheimzinnige man (eind 20, begin 30 jaar) wordt nu al enkele weken verzorgd in een kliniek.

Tolken (ook uit Oost-Europa) komen er niet uit. Pianoman spreekt niet, wil niets schrijven, maar leeft op als hij piano kan spelen. Ook tekent hij piano's, en zelfs het binnenwerk tot in detail. Michael Camp, een van zijn hulpverleners: "Ik heb in twintig jaar nog nooit iemand meegemaakt die zo getraumatiseerd is." Camp noemt de man zeer gespannen, behalve wanneer hij piano speelt.

De politie en maatschappelijk werkers zijn een enorme zoektocht begonnen om het mysterie te ontrafelen. Er is contact opgenomen met orkesten in heel Europa.

(AP)
(Overgenomen van NCRV A4)

Al een paar dagen lees ik berichten over Pianoman. Het intrigeert me wel. Ik dacht dat dit soort "gevallen" alleen in fictie voorkwamen.

PS: Mijn kamer is nog steeds niet opgeruimd, al heb ik al wel een hoop papier weggegooid. Maar ik moest dit even kwijt.
14:34

:

Zeer intrigerend verhaal inderdaad. Ergens hoop ik dat het raadsel nooit opgelost wordt en het altijd een mysterie blijft wie de man nu is en waar hij vandaan komt. En dat hij dan een wereldberoemde pianist wordt.
Blogger ronald k, 21:09  
Maar het is wel heel tragisch voor hem. Hoewel, dat weet je niet. Misschien wordt hij dan veel gelukkiger.
Blogger Anne-Lise, 21:16  
Ik vind het ook een ongeloofelijk verhaal. Ik ben eigenlijk ook heel benieuwd wat hij speelt: Rachmaninov, Mozart of modern, of misschien wel jazz....
Ik zag rond 5 mei een keer 's avonds laat op Nederland drie een film over hoe een joodse pianist die de tweede wereldoorlog overleefde. Helaas kan ik geen titel ofzo noemen, maar het was een mooie film.
Anonymous Amiek, 21:23  
Amiek: Ik denk dat het "The Pianist" is, een film van Roman Polanski. Ik hem 'm opgenomen, maar nog niet gekeken.
Blogger ronald k, 21:32  
Ohh The Pianist is zo'n mooie film. Echt ongelooflijk hoe iemand zo de oorlog kan overleven.

In het BBC-artikel had men het ook over de film Shine. Ook al zo'n waanzinnig verhaal.
Blogger Anne-Lise, 22:09  
Shine? Is dat die film over het 3e pianoconcert van Rachmaninov? Ben niet zo goed in filmtitels onthouden. Maar dat is inderdaad een prachtige film.
Blogger ronald k, 08:34