<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d12937003\x26blogName\x3dMinoes\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://mienoes.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mienoes.blogspot.com/\x26vt\x3d1068312443737805648', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Minoes

25 mei 2005

Hulp in de huishouding

En nu iets leuks.

Mijn broertje werkt bij een grote doe-het-zelfzaak waar ze soms leuke aanbiedingen hebben. Zo vertelde hij mij afgelopen vrijdag dat ze deze week een eenpersoonsafwasmachine hebben die waarschijnlijk bovenop mijn wasmachine past. In mijn keuken is namelijk geen aansluiting voor zo'n apparaat, maar de badkamer grenst aan de keuken, dus het zou een goede oplossing zijn. Ik heb daar echter geen ruimte voor een grote afwasmachine, en in je uppie heb je die ook niet echt nodig. Maar ondertussen heb ik wel een bloedhekel aan afwassen, zeker als je ook al moet koken.

Dus ik aan mijn broertje gevraagd de maten na te kijken. Die kreeg ik vandaag en zo waar: het gaat passen! Dus morgen gaat mijn broertje er een voor me kopen. Nu maar hopen dat hij snel naar me toe kan komen om het ding af te leveren en te installeren. Ik kan niet wachten...
21:53

:

Ik zou niet meer zonder de mijne kunnen. Ik heb overigens wel een 'grote' afwasmachine, maar die draait maar 2x per week. En ik wil hem echt nooit meer kwijt!!!!!!!!
Anonymous Barbara, 22:12  
Volgens mij ben ik de enige die geen behoefte heeft aan een afwasmachine. Even snel aanpakken en het is binnen 10 minuten schoon en in de kast. Toen ik in m'n huidige huis door de verhuurder werd rondgeleid en ik liet vallen dat er geen afwasmachine in de keuken zou komen werd ik ook heel raar aangekeken. Hoe komt het toch dat mensen afwassen zo vervelend vinden? Stofzuigen, dat is pas vervelend.
Blogger ronald k, 08:42  
Elk huishoudelijk karwei is vervelend om eerlijk te zijn, m.n. afwassen, strijken en ramen wassen. Ik ben in het gelukkige bezit van een mevrouw die ��n keer in de twee weken mijn huis van top tot teen poetst en daar ben ik heel erg blij mee.
Anonymous Barbara, 19:03  
Zo'n afwasmachine maakt lawaai, en als ik ergens een hekel aan heb is het dat wel. Laat mij maar lekker met een borstel en een sopje aan de slag gaan.
Blogger woordenaar, 17:18  
Ik sluit me helemaal aan bij Barbara. Moet alleen nog aan zo'n mevrouw zien te komen....
Anonymous Amiek, 14:04