<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d12937003\x26blogName\x3dMinoes\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://mienoes.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mienoes.blogspot.com/\x26vt\x3d1068312443737805648', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Minoes

31 mei 2005

Nieuwe schoenen

Ik was nodig aan nieuwe zomerschoenen toe. Het liefst met een hak en niet te veel leer (want daar worden mijn arme voeten zo rood van). Dus ik de stad in. Eerst zaterdag in Utrecht. Uiteindelijk vond ik bij de laatste winkel een paar leuke muiltjes. Hadden ze ze niet meer in mijn maat. Maar niet getreurd, want die winkel heeft ook een filiaal in Eindhoven en daar moest ik maandag toch weer zijn.
Ik dus gisteren in Eindhoven de stad in. Ik was daar nog nooit op schoenenjacht geweest, maar volgens S. stikt het daar van de schoenenwinkels, dus ik moest wel slagen. Eerst natuurlijk naar de winkel waar ik die leuke schoenen had gezien. Maar nee hoor, daar hadden ze ze helemaal niet meer. Dan maar alle andere schoenenzaken langs. Niks. Of te hoog, of te laag, of te tuttig, of te sletterig, of te druk, of te saai, of te duur, of niet in mijn maat. Uiteindelijk toen ik de moed al had opgegeven, kwam ik deze tegen. Precies goed! Laat dus nu maar komen, dat mooie weer.


.

21:35 | | |

Dichter op dinsdag

VERTWEEZAMING

Ik wil niet op je lippen liggen,
me niet verschansen in je oorschelp
en verdwalen in het oerwoud van je haren.

Ook niet van je neusbrug ski�n, koffie
onder de beschutting van je wimpers drinken
en in je blauwe ogen pootjebaden.

Zelfs niet dansen op je wangen, duiken
van je tong en op je tanden landen
of door je speeksel waden.

Maar maak je rimpels tot de paden
waarop ik, altijd samen,
naar het einde van mijn eigen leven loop.

Hagar Peeters
uit: Genoeg gedicht over de liefde vandaag. Amsterdam, 1999
18:59 | | |

Klaar

H�, h�, het nakijken van de examens is klaar. En nu is het wachten op de tweede corrector (als hij belt) en op het tweedecorrectiewerk dat mij nog te wachten staat. Ik ben benieuwd, want soms is het best lastig of je iets goed mag rekenen of niet. Ik reken het dan wel goed. Als de tweede corrector het er niet mee eens is, hoor ik het wel. Maar dat doet iedereen volgens mij.
18:47 | | |

29 mei 2005

Spoorwegmuseum

Gisteren was ik in het gerestaureerde spoorwegmuseum. Ik ben geen techneut, maar toch doen treinen me wel iets.

Historic advertisement
Orient Express
De Arend
Meer foto's staan op Flickr
17:03 | | |

Mooie plaatjes

Dom Achter de Dom 1
Achter de Dom 2 Nieuwegracht
14:07 | | |

28 mei 2005

� la recherche du temps perdu

Vandaag ging ik naar Utrecht, want ik had een vrijkaartje voor het Spoorwegmuseum (dat geheel gerenoveerd is en volgende week officieel haar deuren opent, maar daarover later meer). Aangezien dit museum praktisch om de hoek ligt van mijn oude studentenkamer en mijn alma mater, besloot ik er op mijn gemak heen te wandelen vanaf het station. Gewoon, even kijken of alles nog is zoals ik denk dat het was. Ik heb namelijk zoveel goede herinneringen aan mijn studententijd. Maar wat wil je, als je op vijf minuten lopen van de Dom woont, in een zijstraatje van de Kromme Nieuwegracht, college hebt in de mooiste gebouwen van de universiteit, les hebt van de meest betrokken docenten en goede vrienden hebt die altijd tijd hebben omdat ze ook studeren.

Er was inderdaad haast niets veranderd. Ja, de brievenbus om de hoek was moderner geworden, het sigarenwinkeltje was weg en daarnaast was een antiquariaat gekomen. Dat was alles. Uiterlijk ten minste. In mijn herinnering ben ik die plek namelijk altijd als een van mijn 'thuizen' blijven zien. Maar toen ik daar liep, voelde het niet meer zo. Alles was nog wel even mooi, de Nieuwegracht was zo groen als altijd in de lente, de stoep was nog even onbegaanbaar op hakken en parkeerplaats was er nog steeds niet (gelukkig). En toch, ik kan het niet benoemen, datzelfde gelukkige gevoel dat ik krijg als ik terugdenk aan die plek, dat kreeg ik niet.
23:09 | | |

27 mei 2005

Over veren en figuurlijk taalgebruik

Vandaag had ik een leerling van me een complimentje gegeven over zijn gedrag, maar daarna begon hij weer veel te druk te doen.

Dus ik zei: "Geef ik je een veer in je kont en dan trek je je er niets van aan."
Hij zei: "Een vinger in mijn kont?"
Ik zei: "Een veer, een compliment."
Hij zei: "Hoezo is een vinger in mijn kont een compliment?"

En zo ging dat nog even door. Bleek hij nog nooit van de uitdrukking 'een veer in je kont steken' te hebben gehoord. Net als een groot deel van zijn medeleerlingen.

Dan begin ik me toch af te vragen hoe dat komt. Ik merk zelf ook wel dat mensen steeds minder vaak uitdrukkingen en gezegdes gebruiken. Maar waarom? Want aan de andere kant kent iedereen wel allerlei reclameleuzen.
21:59 | | |

26 mei 2005

Een niet-gebeurde ramp

O wat is het toch fijn dat je katten bezit nemen van je bureau als je bezig bent met het meest nauwkeurige en formele werk van het jaar. Gelukkig staat er geen drinken op tafel, want dat had weleens tot grote rampen kunnen leiden.
23:31 | | |

25 mei 2005

Hulp in de huishouding

En nu iets leuks.

Mijn broertje werkt bij een grote doe-het-zelfzaak waar ze soms leuke aanbiedingen hebben. Zo vertelde hij mij afgelopen vrijdag dat ze deze week een eenpersoonsafwasmachine hebben die waarschijnlijk bovenop mijn wasmachine past. In mijn keuken is namelijk geen aansluiting voor zo'n apparaat, maar de badkamer grenst aan de keuken, dus het zou een goede oplossing zijn. Ik heb daar echter geen ruimte voor een grote afwasmachine, en in je uppie heb je die ook niet echt nodig. Maar ondertussen heb ik wel een bloedhekel aan afwassen, zeker als je ook al moet koken.

Dus ik aan mijn broertje gevraagd de maten na te kijken. Die kreeg ik vandaag en zo waar: het gaat passen! Dus morgen gaat mijn broertje er een voor me kopen. Nu maar hopen dat hij snel naar me toe kan komen om het ding af te leveren en te installeren. Ik kan niet wachten...
21:53 | | |

Leerlingen zijn best lief

Vandaag had ik het even niet meer met in de les en ineens kwam alle opgekropte emotie over de toestand met mijn moeder eruit in de les. Ik zette het toch op een janken. En dat in een klas die normaal gesproken heel vervelend kan zijn. Het was helemaal niet mijn bedoeling om er iets over te zeggen, want ik heb door schade en schande geleerd mijn priv�leven zo min mogelijk met mijn leerlingen te delen. Maar iemand maakte een opmerking en ineens begon ik te janken en het hield niet meer op. Dus toen heb ik ze alles verteld: over hoe ik mijn moeder het afgelopen half jaar heb zien aftakelen, hoe ze vrolijk blijft maar ondertussen, hoe bezorgd mijn vader is en over hoe bezorgd ik ben over mijn vader en moeder. Het was even helemaal stil. En ze waren zo lief. Een meisje had gelukkig zelfs zakdoeken voor me. Een jongetje, met wie ik de laatste tijd veel te stellen heb, kwam ineens met een heel verhaal over dat hij zelf ook nierproblemen heeft en daarvoor geopereerd is en nog steeds onder behandeling is.

Daarna zijn we naar de mediatheek gegaan waar we de enige klas waren. De kinderen hebben als engeltjes zitten werken. Ondertussen ging ik even bij een groepje leerlingen zitten dat wat afgezonderd zat en we hadden het er nog over. Ik zei dat ik het heel erg vond hoe ik me had laten gaan, maar zij zeiden dat dat helemaal niet geeft en dat dat toch normaal is. En dat ik dit soort dingen niet moet opkroppen maar moet delen met mijn vrienden. Maar ik ben niet meer zo'n deelder tegenwoordig. Plus mijn beste vriendin, met wie ik alles deel, heeft op dit moment wel genoeg aan haar hoofd met haar eigen sores. Maar een meisje zei dat als haar beste vriendin haar niet vertelt wat er aan de hand is dat ze dan ook verdrietig is, ook al heeft ze zelf genoeg aan haar hoofd. Echt zo lief. Terwijl ik dit schrijf begin ik weer te janken, dit keer over de lieve reactie.

Dus vanavond gelijk M. opgebeld. Helaas is ze niet thuis. Hopelijk belt ze toch snel terug.
19:53 | | |

24 mei 2005

Examen (2)

Het Examen VWO Nederlands is voorbij, voor mijn leerlingen dan. Want nu moet ik gaan nakijken. Altijd spannend.

De teksten van het examen waren leuk en de tekstverklaringstekst was zelfs verrassend te noemen. Hij ging over het sublieme van roken. De samenvattingstekst was ook best goed te doen. De structuur was in ieder geval helder. Het enige echt lastige was dat je bij de meerkeuzevragen vaak twee mogelijk goede antwoorden had die veel op elkaar leken en die allebei mogelijk waren. Maar goed,we zullen zien wat ervan gemaakt is.
22:36 | | |

Moeder

Ik ga toch maar niet al te moeilijk doen bij mijn keuze voor Dichter op Dinsdag en ik hou het bij Elsschots 'Moeder'.

MOEDER

Als vader slaapt gelijk een rustig beest,
en in zijn droom herkauwt en zalig lacht,
dan ligt gij wakker, starend in de nacht,
en roept uw zoons en dochters voor de geest.

Zij zij gevlo�n, als gieren voor 't tempeest,
met stukken van het oude nest bevracht,
waarin gij dubbend op uw terugkeer wacht,
maar op de klok het woord des tijds niet leest.

Laat niet uw dagen slinken in verdriet;
geen macht die tanden aan uw mond verstrekt,
of ooit weer zog in uwe borsten wekt.

Er is niets aan te doen, zoals gij ziet.
Drink dus een borrel bij een passend lied,
daar schele Piet reeds met uw tenen trekt.

Willem Elsschot, 1908

Uit: G. Komrij, Nederlandse po�zie van de 19de t/m 21ste eeuw in 2000 en enige gedichten. Amsterdam, 2004.
19:04 | | |

Gevonden!

Wat ben ik toch een oen soms. Al discussi�rend met Warmhart en naar aanleiding van een gesprek dat ik net had met een collega, bedacht ik me dat ik Komrijs bloemlezing Nederlandse po�zie van de 19de t/m 21ste eeuw in 2000 en enige gedichten vorig jaar had gekocht en dat ik daar nog niet in had gekeken om het in Sterfdag genoemde gedicht van Annie M.G. te zoeken. En warempel, daar staat het in! Had ik het zomaar binnen handbereik. En ik maar moeilijk doen.

Nu zijn jullie misschien nieuwsgierig geworden, dus voor degenen die Komrij niet hebben, hier volgt het gedicht:

EEN DICHTER

Piet Pluimers wou het liefste verzen schrijven
over wat late rozen in de zon.
Hij was een dichter en hij wou het blijven.
Hij schreef sonnetten toen hij pas begon.

Het rijmde ook. Maar and're dichters zeiden:
je mag niet rijmen joh, 't is geen gezicht!
Je moet zorgvuldig alle rijm vermijden,
want een gedicht dat rijmt is geen gedicht.

En dan dat metrum! Dat is uit de mode.
't Mag niet van r�l de ral de r�l de ral.
Punten, komma's, jongen, zijn verboden.
En denk erom: geen hoofdletters vooral.

En nooit een hele zin. Alleen maar brokken.
En rozen m�gen wel een keer, maar dan
slechts in verband met baarmoeders en sokken
en z� dat niemand het begrijpen kan.

't Is maar een weet, we zeggen 't je maar even.
Piet had het spoedig door en hij zei: o.
Hij heeft dezelfde dag een vers geschreven,
zijn eerste echte vers. En dat ging zo:

ik drijf spelden van wanhoop
in de huid van je
grutten wezenloos
woezie woezie 17 en
klaan uit je klukhaar versuikeren
bleke bliezen in schedels met spuigaten
vol blauw gehakt


En toen zei iedereen: dat is reusachtig!
En Paul Rodenko schreef een heel lang stuk
in Maatstaf om te laten zien hoe prachtig
het was. Vooral dat 'woezie' en dat 'kluk'.

Alleen Piet Pluimers zelf was niet tevreden
Hij wou zo graag eens rijmen, want helaas,
hij heeft nu eenmaal 't rijm onder z'n leden.
Maar nee, hij mag alleen met Sinterklaas.

En hij wou graag ��n keer een komma zetten.
Ach Piet! Over tien jaren slaat het om!
Dan rijmt men weer. Dan maakt men weer
sonnetten.
Dan gaat het weer van p�m de r�m de r�m.


Annie M.G. Schmidt

Oorspr. gepubliceerd in: Tot hier toe. Gedichten en liedjes voor toneel, radio en televisie 1938-1985. Amsterdam, 1987.
18:37 | | |

Dichter op Dinsdag.

Ik ga ook meedoen aan DiDi. Deze week is makkelijk thema gekozen: Moeder. Dus het eerste wat in me opkomt is 'Moeder' van Elsschot (zie mijn berichtje 'Elsschot' in de Bieb). Maar ik ga nog even verder denken. Vanavond meer.
11:59 | | |

23 mei 2005

Examen

Ieder jaar ervaar ik het weer als een examen voor mezelf. Heb ik het goed gedaan als juf? Heb ik mijn leerlingen wel genoeg opgejaagd? Heb ik ze wel aan het schrikken gebracht met hoe moeilijk het examen kan zijn? Ben ik niets vergeten? Morgen weet ik meer (CSE Nederlands VWO 13.30-16.30).

Enne, mocht een examenleerling dit lezen (maar dat zal wel niet): heel veel succes!
22:30 | | |

Nat

Is de trein bijna bij je eindbestemming, zie je de regendruppels al verschijnen. Tegen de tijd dat je je fiets hebt gepakt en wil wegrijden, komt de regen met bakken uit de lucht. En je regenpak zit in je fietstas die op je andere fiets zit. Je weet wel, die waarvan de voorband al twee maanden lek is.
18:33 | | |

22 mei 2005

Vandaag in het park

Leypark, Tilburg

Leypark, Yilburg
18:53 | | |

GroenEen beetje laat, maar toch nog op tijd verstuurd naar Photo Friday.

14:26 | | |

Wachtwoordellende

Het is heel fijn als je steeds handiger wordt met die computer. Zo merkte ik net dat het misschien beter was om een nieuw Firefoxprofiel aan te maken. Zo gezegd, zo gedaan. Binnen een kwartiertje had ik mijn oude thema en extensies weer allemaal terug en ge�nstalleerd en ook mijn bladwijzers stonden weer op z'n plek.
Het enige nadeel van zo'n nieuw profiel is dat al je wachtwoorden uit wachtwoordbeheer verdwijnen. Gelukkig heb je die zo terug als je de wachtwoorden nog ergens anders hebt staan. Anders vraag je gewoon een nieuw wachtwoord aan.
Maar dan moet zo'n wachtwoordaanvraaglink wel werken. En als je dan net besluit om wat in flickr rond te gaan neuzen en wat foto's te laden, dan is het behoorlijk frustrerend als die link niet werkt en de helpdesk niet meer kan doen dan meedelen dat ze het aan de programmeurs doorgeven.

Nou ja, misschien moet ik maar gewoon naar bed gaan en het morgen opnieuw proberen.
01:42 | | |

21 mei 2005

Gelukkig

Gelukkig, mijn moeder is weer uit het ziekenhuis. Sinds afgelopen dinsdag was ze opgenomen om een 'spoelinstallatie' voor haar nieren aan te brengen. Op zich een kleine ingreep waarvoor ieder ander mens dezelfde of de volgende dag naar huis mag. Maar een half jaar geleden is ze aan een van haar andere organen geopereerd en sindsdien is het echt helemaal mis. En de artsen weten ook niet wat het precies is. De enige oorzaak die ze kunnen bedenken is de slechte nierfunctie.
Dat ze slechte nieren had die de laatste jaren alleen maar achteruit gingen, was niet nieuw. Maar sinds die vorige operatie is ze helemaal niet meer de oude geworden: slechte stofhuishouding, veel moe, enz. Maar klagen, ho maar. Ze wil juist alles eruit halen wat erin zit. Geen moment denkt ze eraan om zich te laten afkeuren voor haar werk of om zich ziek te melden. Mijn vader stelde voor om kleiner te gaan wonen zodat ze de tuin niet meer hoeft te onderhouden. Dat vond ze een slecht plan.

En nu is het wachten tot de wond genezen is en ze kan beginnen met spoelen. Hopelijk knapt ze er echt van op, want zo kan het niet.
23:29 | | |

Er is er een jarig...

... hoera, hoera! Want behalve een sterfdag is vandaag ook een verjaardag. Vriendinnetje S. is jarig!

16:02 | | |

Sterfdag

Vandaag is de sterfdag van twee van grootste schrijvers uit de Nederlandse literatuur: P.C. Hooft en Annie M.G. Schmidt.

Ik herinner me nog goed de dag dat Annie M.G. overleed. Dat was op 21 mei 1995 (al weer tien jaar geleden?). Ik had een hoorcollege moderne letterkunde. Bij aanvang vroeg een van mijn medestudenten aan de prof of hij een gedicht mocht voordragen van Annie M.G. En dat mocht. Ik weet niet meer welk gedicht dat was.
De prof was daardoor kennelijk op een idee gebracht en stuurde een aanwezige aio naar de bieb om een boek voor hem te halen. Aan het einde van het college droeg hij een gedicht voor uit dat boek. Het was heel verrassend, want het was een gedicht waarin Annie M.G. kritiek leverde op de Vijftigers (je weet wel, die van Lucebert enzo).

Een paar dagen later sprak ik een docent die mij een andere anekdote vertelde. Ze was namelijk gebeld door de eigenaresse van de lokale boekwinkel met de vraag of ze op de radio iets wilde vertellen over Annie M.G. Maar die docent wist haar ook te vertellen dat Annie op dezelfde dag was overleden als P.C. Hooft. Dus toen ging haar radiopraatje over laatstgenoemde.

Kortom, 21 mei zal ik niet zo snel vergeten.

P.S.: Ik ben al een eeuwigheid op zoek naar het gedicht over de Vijftigers. Jammergenoeg weet ik niet meer hoe het heet of waar het is gepubliceerd. Als je het kent en weet waar ik het kan vinden, vertel je het me dan?
00:12 | | |

20 mei 2005

Pianoman (3)

Volgens de BBC komt Pianoman waarschijnlijk uit Itali�. Maar wie hij is en over het hoe en waarom weet men verder nog niets.

Ik vind het zo in en in triest. Op de foto kijkt Pianoman ook zo. Ik heb best wel medelijden met hem. Gelukkig heeft hij zijn muziek nog.
01:20 | | |

Rotrepetitie

Vanavond had ik mijn wekelijkse orkestrepetitie. Meestal kom ik daar helemaal blij van terug. Maar nu niet. Want wat wil het geval, tijdens ons volgende concert zullen we samen met een bekende 'rockgroep' optreden en onze dirigent vindt dat kennelijk maar zo zo. Hij is namelijk een gepassioneerde klassieke musicus die zelf jaren in een van de beroemdste en beste orkesten van Nederland heeft gespeeld. En alles wat niet klassiek is, begrijpt hij niet. Toegegeven, hij leert ons veel en hij heeft het niveau van het orkest zeker naar een hoger niveau getild. En daar zijn we hem allemaal heel dankbaar voor. Bovendien weet hij ons vaak allerlei leuke anekdotes te vertellen over grote dirigenten en over de stukken die we spelen. Maar als hij niet zijn zin krijgt, dan wordt hij best lastig. Maar dat wisten we al en daar zijn we aan gewend.

Maar hij heeft het niet altijd voor het zeggen, want in een amateurorkest is het bestuur uiteindelijk de baas. En dat had besloten dat we dit concert zouden doen, in samenwerking met de opdrachtgever voor het concert. En die wilde dat we samen met een bekende rockgroep zouden optreden. En omdat het een lustrum is voor die opdrachtgever, hadden ze aan de componist van die rockgroep gevraagd om een stuk voor ons te componeren. Dat stuk is hartstikke modern met allerlei moeilijke harmonie�n en maatwisselingen. Het orkest wil dat wel spelen, maar de dirigent repeteert dit zo onge�nspireerd dat ik er moedeloos van wordt. Natuurlijk is het heel iets anders dan we normaal spelen, maar dat kan toch ook wel spannend en uitdagend zijn?

Uiteindelijk zal het concert best wel een succes worden; dat wordt het meestal als puntje bij paaltje komt. Maar het is niet leuk om op deze manier te werken.
00:33 | | |

18 mei 2005

Pianoman (2)

Bij de BBC staat een nog uitgebreider artikel. Zelfs met een foto van hem en een plaatje van een vleugel die hij tekende.
21:06 | | |

Pianoman

Honderden tips inzake pianoman
Er zijn al meer dan 400 tips binnengekomen over de identiteit van de mysterieuze pianoman, die in april doorweekt op een Engels strand is aangetroffen. Ook beginnen de filmmakers van Hollywood zich voor het verhaal te interesseren.

Dit meldt de Britse krant The Guardian woensdag. Met telefoontjes en e-mails proberen mensen te helpen erachter te komen wie de man is die blijkbaar zijn geheugen heeft verloren of zo getraumatiseerd is dat hij niet kan spreken.

Bij de politie in Rome is een tip binnengekomen van een illegale straatmuzikant. Die zegt dat het bij de pianoman om een Fransman gaat die zijn muziek met pantomimevoorstellingen begeleidde.

Ook uit Scandinavi� komen tips binnen over de man, die op de vlag van Zweden heeft gewezen toen hem een atlas werd getoond.

De man was verward en droeg een drijfnat pak met stropdas, toen hij in Kent werd aangetroffen. Hij praat niet, maar speelt fantastisch piano. Een enorme speurtocht is begonnen.

De autoriteiten hebben geen idee waarom alle merkjes uit de kleren van de man zijn verwijderd. De geheimzinnige man (eind 20, begin 30 jaar) wordt nu al enkele weken verzorgd in een kliniek.

Tolken (ook uit Oost-Europa) komen er niet uit. Pianoman spreekt niet, wil niets schrijven, maar leeft op als hij piano kan spelen. Ook tekent hij piano's, en zelfs het binnenwerk tot in detail. Michael Camp, een van zijn hulpverleners: "Ik heb in twintig jaar nog nooit iemand meegemaakt die zo getraumatiseerd is." Camp noemt de man zeer gespannen, behalve wanneer hij piano speelt.

De politie en maatschappelijk werkers zijn een enorme zoektocht begonnen om het mysterie te ontrafelen. Er is contact opgenomen met orkesten in heel Europa.

(AP)
(Overgenomen van NCRV A4)

Al een paar dagen lees ik berichten over Pianoman. Het intrigeert me wel. Ik dacht dat dit soort "gevallen" alleen in fictie voorkwamen.

PS: Mijn kamer is nog steeds niet opgeruimd, al heb ik al wel een hoop papier weggegooid. Maar ik moest dit even kwijt.
14:34 | | |

Opruimen

Al weken, zo niet maanden moet ik het doen: mijn werkkamer een grote en grondige schoonmaakbeurt geven. Maar vandaag moet het er maar eens van komen. En ik mag pas terugkomen bij die pc als alles, maar dan ook alles, schoon is. Dus geen kattenharen meer, geen oud papier, geen lege koffiemokken. Alles moet schoon zijn en op zijn plaats staan. En ik begin nu. Ik ben benieuwd hoe lang het duurt.
12:36 | | |

17 mei 2005

Klagen heeft toch zin

Al zo'n 4,5 jaar internet ik via dezelfde provider. Eigenlijk dus sinds ik thuis een computer heb waarmee je kan internetten. Sinds 2,5 jaar, toen ADSL populair begon te worden, ben ik daarop overgestapt. Hartstikke handig, want ik kreeg o.a. een modem van mijn provider. En alles ging goed en bleef goed gaan, totdat ik besloot om een andere browser te proberen (Firefox). Toen bleken de jongens bij de helpdesk ineens niet meer zo behulpzaam ("nee mevrouw, wij ondersteunen alleen Internet Explorer"). Maar tegelijkertijd nam voor mij het internetplezier ineens ontzettend toe, dus werd ook de belasting op mijn modem veel groter. Die was al groter geworden doordat ik 'zomaar' allerlei snelheidsverhogingen cadeau kreeg, maar nu knalde die modem er zomaar ineens uit als ik een beetje veel dataverkeer had.
Daarbij kwamen een aantal andere ergernissen over de diensten van mijn provider die bijvoorbeeld alleen maar mogelijk bleken met Internet Explorer. Maar dat vond ik dan maar jammer maar helaas, want ik weiger dat programma nog te gebruiken, tenzij het echt moet (zoals bij Windows Update).
Dus ik besloot mijn hart te luchten en mijn provider op de hoogte te stellen van alle ergernissen en eens rond te gaan kijken naar een nieuwe provider. Zo gezegd zo gedaan en binnen een minuut of tien had ik gisteren een goede mail naar de provider verzonden, ervan uitgaande dat het wel een paar dagen zou duren eer ik een (schriftelijk) antwoord zou krijgen. Maar wie schetst mijn verbazing: mijn provider! Er belde net iemand om met me te praten over de brief. De man aan de telefoon luisterde serieus naar mijn grieven, en hij bood me een bedrag aan waarmee ik zelf een goede modem kan kopen die mijn dataverkeer wel aankan!

En wat is nu de moraal van het verhaal? Ik blijf voorlopig bij deze provider. Zeker nu hij deze zomer ook VoiP gaat aanbieden. En de volgende keer dat me iets dwars zit, klaag ik gewoon weer.
19:02 | | |

Kleurtjes15:42 | | |

Bieb

Aangezien ik best wel een boekenwurm ben (of probeer te zijn, het is maar hoe je het bekijkt), heb ik in navolging van Anne-Floor een bieb geopend. Neem er ook eens een kijkje. Het eerste boek dat ik heb geplaatst is Droom is 't leven van Willem van Maanen.
15:09 | | |

Ik stem ja!

Example

met dank aan Jochem Vernijs.

En als je zelf je mening wil vormen, kijk dan op Grondwet Europa.

Ik ben voor de grondwet en ik stem ja. Dat ik het verder niet eens ben met een hoop zaken in de EU heeft niet zo veel met die grondwet te maken. Die vind ik juist een hele verbetering (meer zeggenschap Europarlement, meer zeggenschap nationale parlementen als het gaat over EU, meer transparantie, meer directe invloed, ��n buitenlands beleid). En ja, het kost NL en andere kleine landen wat invloed, maar dat is toch niet zo raar als je bedenkt dat die veel minder inwoners hebben?
10:17 | | |

16 mei 2005

Kali die net doet of ze slaapt16:16 | | |

Stunt

Afgelopen vrijdag was het dan zover: de examenstunt. Het was de eerste keer dat ik dat meemaakte, dus ik was wel een beetje benieuwd wat mijn leerlingen voor mij in petto hadden. Maar aangezien ik maar ��n examenklas heb met wie ik behoorlijk goed kan opschieten, verwachte ik niet het ergste. Bovendien hadden ze me van tevoren al over van alles ingelicht.

En het viel allemaal erg mee. Bij het uitdelen van de cadeautjes kreeg ik de dvd van Bridget Jones en een poster waarop duidelijk de link tussen haar en mij werd gelegd. Dat hadden ze goed gezien.

Verder was de dag ontzettend gezellig en geslaagd. Mijn leerlingen vonden dat ook. 's Avonds nog een barbeque en daarna naar de kroeg. Het is helaas te lang geleden dat ik zoveel bier heb gedronken, dus zaterdag was ik een beetje van slag. Had ik er nu maar aan gedacht om ook water tussendoor te drinken...
15:59 | | |

Welkom!

Ja, nu is het dan eindelijk zover. Na veel denken en gedoe ben ik eindelijk een weblog begonnen. Welkom!
15:55 | | |