<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d12937003\x26blogName\x3dMinoes\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://mienoes.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dnl_NL\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mienoes.blogspot.com/\x26vt\x3d1068312443737805648', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Minoes

14 juli 2005

Verhuisd

Dit log is verhuisd naar www.cellojaren.nl.
20:53 |

En nu ...

... kan ik het verklappen. Kijk maar eens hier!
14:50 | | |

Het kan ...

... nog wel even duren.

(En daar ben ik zelf ook niet blij mee).
12:49 | | |

13 juli 2005

Als het goed is ...

... heb ik morgen leuk nieuws.
16:45 | | |

Couperus

Het heeft lang geduurd voordat ik een boekverfilming mooi kon vinden. Daarom zorgde ik er in ieder geval altijd voor dat ik een boek eerst las voordat ik de film zag. Maar sinds er een paar heel mooie Nederlandse verfilmingen zijn gemaakt, zoals De tweeling en Karakter, begin ik het te leren om er met plezier naar te kijken. Natuurlijk had ik deze boeken al gelezen toen de films uitkwamen. Maar ik had toch ook van de films kunnen genieten toen ik ze zag. Ook omdat ik me nu realiseer dat een verfilming eigenlijk niet meer is dan een interpretatie van een andere lezer.
Bovendien kunnen verfilmingen ook positief zijn. Boeken en schrijvers die door de meeste mensen niet zomaar meer gelezen worden, komen ineens weer in de belangstelling te staan. Een voorbeeld daarvan is volgens mij Karakter. En nu las ik bij Taalunieversum dat een drietal producenten van plan is om De stille kracht van Louis Couperus in beeld te gaan brengen. Dit boek is natuurlijk al een keer voor televisie verfilmd, maar dat is zo'n typische productie uit de jaren '70. Een toneelvoorstelling heb ik er ook al eens van gezien. Die was mooi. En nu de film dus. Ik ben benieuwd.
08:40 | | |

12 juli 2005

Inderdaad hoax

Hier is het antwoord van Zeelandnet:

Geachte heer/mevrouw,

U heeft op 11-07-2005 om 18:45:02 een vraag aan ons gesteld.
Het antwoord op uw vraag is:
Dit soort e-mail berichten doet al jaren de ronde en is absoluut NIET waar. Dit soort berichten worden ook wel 'hoaxen' genoemd, het zijn nep-berichten waarin wordt verzocht om het aan zoveel mogelijk mensen door te sturen.

Meer informatie over hoaxen vindt u op www.nepwaarschuwing.nl , informatie over dit betreffende e-mail bericht staat op http://v2.virusalert.nl/?show=hoax&id=236

Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben,

Met vriendelijke groet,
ZeelandNet B.V.

Afdeling Klantenservice

Best snel trouwens. Ben ik blij dat ik er niet (helemaal) ben ingetrapt.
10:06 | | |

Misschien

Voor Dichter op dinsdag.

IK
schrijf gedichten
als dunne bomen.

Wie
kan zo mager
praten
met de taal
als ik?

Misschien
is mijn vader
gierig geweest
met het zaad.

Ik heb
hem nooit
gekend
die man.

Ik heb
nooit
een echt woord gehoord
of het deed pijn.

Om pijn
te schrijven
heb je
weinig woorden
nodig.

Jan Arends

Uit: Een vrijgezel op kamers. Verzameld werk. Samenstelling en bezorging Th. Wierema en N. Keuning. Amsterdam, 2003.
01:15 | | |

11 juli 2005

Eigen domein

Stel dat ik een eigen domein ga aanvragen, wat is volgens jullie dan een goede naam? Minoes.nl is namelijk niet meer vrij.

En wat zijn goede webhosts? Dit is namelijk een markt waar ik de bomen door het bos bijna niet meer zie en omdat dit de eerste keer is dat ik (misschien) een eigen domein ga aanvragen en en een eigen website wil hosten, weet ik niet goed waar ik moet beginnen, behalve dan bij Google.
20:20 | | |

Hoax?

Het is lang geleden dat ik zo'n mail heb gehad:

Goeiedag,

ik ben een jonge papa van 29 jaar. Mijn vrouw en mezelf hebben samen een
schitterend leven gehad. We hebben een kind. Haar naam is Rachel en ze is
10 jaar. Onlangs heeft de dokter een hersenkanker in haar kleine lichaam
gedetecteerd. en er is slechts 1 manier om haar te redden: een operatie.
Spijtig genoeg hebben we niet voldoende geld om dit te betalen, AOL en
Zeelandnet steunen ons. Het enige wat ze kunnen doen is het volgende: ik
stuur u deze email en u stuurt hem door naar andere personen. AOL zal deze
email volgen en tellen hoeveel personen hem ontvangen hebben. Elke
persoon die deze email opent en hem naar tenminste 3 personen doorstuurt, schenkt
ons 32 eurocent. Alsjeblief, help ons. Neem de tijd om dit te lezen want op
een dag zal de muziek ophouden. Het leven is zo kort. Omdat je zo snel door
het leven holt, mis je de helft van het plezier van je bestaan. Omdat je
bezorgd bent en je je de dag door zorgen maakt is het net als een ongeopend
cadeau dat je wegwerpt... Het leven is geen koers, je moet je levensritme
vertragen. De tijd nemen om naar de muziek te luisteren alvorens het
liedje ten einde is. AUB stuur dit door zodat je een klein meisje steunt. AUB
stuur dit door naar iedereen die je kent... Het is de vraag van een klein
meisje die weldra deze wereld zal verlaten omdat ze een slachtoffer is
van een verschrikkelijke ziekte: KANKER.

Bedankt voor de moeite, dit is geen kettingbrief, maar een keuze voor
ieder van ons om een klein meisje, dat aan een serieuze en fatale vorm van
kanker lijdt, te redden. Dit kleine meisje, dat slechts 6 maand meer te leven
heeft, zou graag een brief sturen aan iedereen met de boodschap. Om je
leven zo vol mogelijk te beleven want zij zal nooit afstuderen...Zij zal
nooit trouwen, noch kind(eren) krijgen. Door dit bericht naar zoveel
mogelijk personen te sturen, kan je haar en haar familie een beetje hoop
geven. Iemand heeft deze brief naar 500 personen gestuurd!!! Ik weet dat
je dit zeker naar 5-6 personen Kan sturen. Een kleine inspanning...

En ben je te egoistisch om 10-15 minuten van je tijd te spenderen om dit
bericht naar enkele personen door te sturen,wel dan ben je een zieke
geest. Denk dan gewoon aan het feit dat dit JOU of je kind ook kan overvallen!
Dank je, vernietig deze getuigenis niet, laat ze rondcirkelen.


Volgens mij klopt hier geen barst van. Want hoe kan die vader nou voor het versturen van de mail weten dat iemand hem aan vijfhonderd mensen heeft doorgestuurd? Dat verhaal over een operatie die te duur is (en die niet vergoed wordt), daar kan ik nog inkomen. Als het een experimentele operatie is die niet in Nederland kan worden uitgevoerd, dan hangt het erg van de verzekeraar af of er überhaupt iets vergoed wordt. Ik heb het bericht maar aan Zeelandnet gemaild om te horen wat zij erover te zeggen hebben.

Wordt (hopelijk) vervolgd...

PS: Als het onverhoopt tóch waar blijkt te zijn, dan bied ik bij voorbaat mijn excuses aan en dan zal ik de mail zo snel mogelijk aan zo veel mogelijk mensen doorsturen.
18:58 | | |

10 juli 2005

Net gezien

Twee vrouwen (moeder en oma?) zitten in de auto met kind dat nog geen jaar oud is op schoot bij de bijrijder. Ten eerste is dat natuurlijk al levensgevaarlijk. Vervolgens steken ze allebei een sigaret op.

Volgens mij houd je dan niet echt van je kind. Maar ja, wie ben ik?

Ik heb trouwens niets tegen roken, maar in zo'n situatie vind ik het niet normaal.
19:21 | <a href="http://del.icio.us/Minoes/observatie" rel="tag">observatie</a> | |

Even proberen

Hmm, ik heb een nieuw hulpmiddel gevonden om te posten. Even kijken of het werkt.
00:23 | <a href="http://del.icio.us/Minoes/log" rel="tag">log</a> | |